Kontakt:

Blanka Novotná

Čs. armády 1143/199

69141, Břeclav – Poštorná


p. Novotná 777 00 23 24

p. Novotný 777 20 23 24

Email: novotna.blanka@centrum.cz